PRO_9535 (3)

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

 

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS" PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Alė Šimaitienė Aukštasis, 1982 m. ŠPI Auklėtoja-metodininkė Direktorė I vad. kat. 2015 m.

2.

Daiva Garbenčiūtė-Juškienė

Aukštasis, 1997 m. ŠPI

Pradinių klasių mokytoja

Direktoriaus

pav. ugdymui

Vyresnioji auklėtoja,

2012 m.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas,

ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Daiva Bagočienė

Aukštasis, 1987 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Auklėtoja

Vyresnioji

auklėtoja

 1995 m.

2.

Birutė Butvydienė

Aukštasis, 1995 m. KU

Ikimok. amž. vaikų pedagogas

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė 

2011 m.

3.

Vitalija Cirtautienė

Aukštasis, 1982 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Auklėtoja

Vyresnioji

auklėtoja

 1994 m.

4.

Asta Kinderienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos

mokytoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja     

2011 m.

5.

Danutė Dargienė

Aukštesnysis,     1980 m. Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji

auklėtoja    

1996 m.

6.

Asta Kraynienė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

2006 m.

Vaikų darželio auklėtoja Auklėtoja  

7.

Edita Valančiūtė

Aukštasis

Klaipėdos Universitetas,     2013 m.

Vaikų darželio

auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja     

2017 m.

8.

Ramunė Ambraževičienė

Aukštasis,  2001 m.

Klaipėdos universitetas

 

Auklėtoja

 

Auklėtoja

Auklėtoja, 2001 m. 

9.

Ziena Kučinskienė

Aukštesnysis,     1984 m.

Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji

auklėtoja

 1996 m.

10.

Vilma  Zakarauskienė

Aukštasis 

Klaipėdos Universitetas,     2013 m.

Vaikų darželio

auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

 2014 m.

11.

Lina Barkauskienė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

2004 m.

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla

1993 m.

muzikos mokytoja

Meninio ugdymo

mokytoja

Vyresnioji muzikos

mokytoja  

1998 m.

12.

Orinta Lileikienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtojo – pradžios mokyk. mokyt bei vaikų kūno kult. mokytoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja 

 2011 m.

13.

Diana Jarutienė

Aukštasis, 2008  m.

Šiaulių Universitetas

Specialusis

pedagogas

logopedas

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė 

2011 m.

14.

Milda Žutautienė

Aukštasis 2001 m., KU

Vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

2015 m.

15. Jolanta Šilgalienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2015 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Auklėtoja

Auklėtoja

2015 m.

16. Rima Vendelienė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2005 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Socialinis pedagogas Auklėtoja

Auklėtoja

2017 m.

17. Lina Jankauskė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2014 m. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Auklėtoja

Auklėtoja

2014 m.

18. Aida Bieliauskienė     Auklėtoja  
29. Vaida Sadauskaitė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

2013 m.

Pradinio ugdymo pedagogas,

 

Mokytojas

 

Auklėtoja

Auklėtoja 

2013 m.

20. Sandra Jocytė     Auklėtoja  
21. Kristina Ivoncienė     Auklėtoja  
22. Vyginta Vaišvilaitė-Pranienė

Šiaulių universitetas,

2004 m.

Specialusis pedagogas, logopedas Specialioji pedagogė

Vyresnioji logopedė

2008 m.

23. Gitana Kasparavičienė

Šiaulių universitetas,

2015 m.

Specialusis pedagogas, logopedas Logopedė  

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Janina Ložienė

Aukštasis,     1981 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo pedag.

Auklėtoja metodininkė      2012 m.

2.

Eugenija Stulgienė

Aukštasis,     1990 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo pedag.

Auklėtoja metodininkė

2015 m.

3. Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI  Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Auklėtoja metodininkė

2015 m.

4. Vida Ščelienė Aukštasis,     1992 m. ŠPI Auklėtoja – metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė    2012 m.