KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Sprendimas dėl mokesčio už darželius


Pagal Klaipėdos raj. savivaldybės tarybos 2014-10-30  sprendimo Nr. T11-432 nustatyto atlyginimo dydžio už vaiko išlaikymą perskaičiavimas          (1 EUR=3,4528Lt).

40,00 Lt / 11,58 EUR

2,00 Lt / 0,58 EUR

5,20 Lt / 1,51 EUR

6,00 Lt / 1,73 EUR
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMAS NR. T11-395 „DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T11-342 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Sprendimas dėl mokesčio už maitinimą

Atsiskaitymas internetu:

Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis"

Įstaigos kodas: 191789161

Sąskaita: LT134010040200090099

AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)