Get Adobe Flash player

Teatralizuota pažintinė veikla „Kaip Emutė tapo sveikuole“

Balandžio 6 dieną vyko teatralizuota pažintinė veikla „Kaip Emutė tapo sveikuole", kurios sumanytoja ir režisierė ir laikroduko vaidmenyje auklėtoja Ramunė Ambraževičienė. Pedagogės linksmai priminė vaikams kaip, kodėl reikia sveikai maitintis. Auklėtojos Lina Zikaitė, Inga Linkuvienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kleivienė buvo murzių karalystės karalaitės, auklėtoja Edita Valančiūtė – Emutė. Saugokime vaikų ir savo sveikatą smiley

IMG_1179 IMG_1186 IMG_1222 IMG_1240IMG_1191

Robotukas

Kovo 31 dieną pas vaikučius buvo atvykęs „gyvas" Robotukas. Tai nauja, unikali, stulbinanti „Mažųjų ugdymo" programa. Robotukas Tukas supažindino su paslaptingu ir įdomiu robotų pasauliu. Vaikai patyrė daugybę džiugių emocijų cheeky

IMG_1128 IMG_1152

Renginys „Kuriu draugystės knygą“

Kovo 24 dieną  į  Gargždų Jono Lankučio bibliotekos Vaikų literatūros skyrių rinkosi miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pedagogai.  Čia jau penktą kartą vyko renginys, skirtas „Veiksmo savaitei be patyčių 2017“. Šiemet jis vadinosi „Kuriu draugystės knygą“. Renginį vedė lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Eugenija Stulgienė ir logopedė Diana Jarutienė.  Kiekvienos įstaigos vaikai išradingai pristatė savo kurtas knygutes. Mūsų įsaigos priešmokyklinukų grupė „Kiškučiai“ smagiai suvaidino inscenizaciją pagal M. Karaliaus pasaką „Išdidžios pirštinės“. Salę puošė vaikų  padaryti atvirukai draugui. Renginio pabaigoje visi smagiai pašoko „Draugystės šokį“. Renginyje dalyvavo  ir padėkas įteikė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė Irena Barbšienė. 
Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu  su Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Ringiene. Knygutes ir atvirukus galite apžiūrėti Vaikų literatūros skyriaus 2-ame aukšte iki balandžio 2 dienos.

 

Žemės ir vandens dienai skirta šventė „Pavasario šauktuvės“

Laukėme laukėme ir sulaukėme gražaus pavasario ryto. Vaikai su plakatais, gera nuotaika išgurgėjo į kiemą. Po sniegu pasislėpusios laukė žibutės (auklėtojos Jolanta Šilgalienė ir Edita Valančiūtė). Pasiklausyti paukščių balsų,  patiems pabūt paukšteliais kvietė drugeliai (auklėtojos Ramunė Ambraževičienė ir Lina Zikaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kleivienė).  Pažaisti su vaikais buvo atskridusi ir šarka (logopedė Diana Jarutienė).
Saulėto pavasario ! cheeky

 

„Vaikų pasaka“

Kovo 15 dieną  grupės „Smalsučiai" vaikai su savo  auklėtojomis: Vida Ščeliene, Zina Kučinskiene, logopede Diana Jarutiene, meninio ugdymo mokytoja Valerija Gedvilaite dalyvavo festivalyje-apžiūroje „Bebenčiuko teatras", kuris vyko lopšelyje-darželyje „Saulutė". 

Vakaronė „Pabūkime kartu“

Kovo 3-iosios vakarą  į Gargždų lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“, tėveliai atlydėjo senelius  pavakaroti su savo anūkėliais. Čia vyko trijų kartų linksma ir šilta vakaronė. Tai projekto ,,Pabūkime kartu“ baigiamoji dalis. Vaikai, pedagogai ir kai kurie seneliai buvo pasipuošę tautiniais  rūbais arba tam tikrais akcentais.  Renginį organizavo ir vedė ,,Ežiukų“ grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogės – Lina Kleivienė ir Lina Zikaitė.  Joms talkino meninio ugdymo mokytoja Valerija Gedvilaitė ir logopedė Diana Jarutienė. Tai buvo smagus pasibuvimas, kuriame netrūko juoko, išmonės, dainų, mįslių ir žaidimų. Vaikams buvo gera žiūrėti į žaidžiančius senelius ir laikyti savo ranką jų delnuose. Vakaronėje seneliai pasijuto laukiami,  nes apie tai bylojo aplinka – senelių portretų parodėlė su anūkėlių komentarais, vaikučių padarytos sveikinimo gėlės. Visi susidomėję apžiūrinėjo Lietuvos žemėlapį, kuriame ugdytiniai senelių nuotraukomis buvo pažymėję jų gyvenamąją vietą. Auklėtojos apibendrino senelių užpildytas anketas apie jų pomėgius ir anūkėlius. Pasivaišinę senoviniais valgiais, seneliai dainavo dainas, deklamavo eilėraščius. Manome, kad trijų kartų pasibuvimo tikslą pasiekėme –  šiltesni santykiai tarp šeimos narių ir pedagogų, prisimintos lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai.

    

Kaziuko mugė

Kovo 3 d. visus linksmino KAPITONAS FLINTAS, 
o vėliau  GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ  cheeky

IMG_0621 IMG_0651 IMG_0654 IMG_0657 IMG_0664

 

Užgavėnės oh!

Rėibi dėina! cheeky
Nuo ankstaus ryto darželyje triukšmavome, dainavome, gąsdinome vieni kitus ir žiemą cheeky
Kieme su Lašininiu (auklėtoja Danutė Gečienė), Kanapiniu (auklėtoja Orinta Lileikienė) ir čigone (meninio ugdymo mokytoja Lina Barkauskienė) smagiai šokome, trepsėjome, kirtome blynus…

 

Kalbos ugdymas judrioje veikloje

2017 vasario 23 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ vyko metodinis renginys ,,Kalbos ugdymas judrioje veikloje“. Judriosios veiklos metu sudaromos palankios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymuisi. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra  Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, todėl sveikatos ugdymo programa integruojama į ugdymo turinį,  ypatingas  dėmesys skiriamas judriai ugdytinių veiklai. Nuo 2012 m. įstaigos bendruomenė dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Pedagogai, logopedė ieško įvairių būdų efektyviai ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus judriojoje veikloje, skatina jų kūno, minčių laisvumą, emocionalumą.  Renginio metu įstaigos pedagogai, logopedė dalijosi sukaupta patirtimi. Buvo parodytos atviros veiklos: inscenizacija  „Vaikų pasaka“,  ikimokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai,  auklėtoja metodininkė Vida Ščelienė, vyr. auklėtoja Ziena Kučinskienė, logopedė metodininkė Diana Jarutienė, meninio ugdymo mokytoja Valerija Gedvilaitė, „Judam krutam mes kartu“, ikimokyklinio ugdymo grupės „Varliukai“ ugdytiniai, auklėtoja Edita Valančiūtė, ,,Visi šoka“, priešmokyklinio ugdymo grupės ,, Kiškučiai“ ugdytiniai, logopedė metodininkė Diana Jarutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Eugenija Stulgienė. Skaityti pranešimai: „Pirmieji žingsneliai link gražios kalbos ankstyvojo amžiaus „Meškučių“ grupėje“, „Kalbiniai žaidimai aktyviam poilsiui“, auklėtoja metodininkė Birutė Butvydienė, „Kalbos  ugdymas judrioje veikloje“, logopedė metodininkė Diana Jarutienė.  Parengti stendiniai pranešimai: „Tarptautinė pagalvių mūšio diena" , priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Lina Kleivienė, „Kalbos ugdymas per judrią muzikinę veiklą", priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Janina Ložienė, „Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą" įgyvendinimas 2016/2017 m. m." logopedė metodininkė Diana Jarutienė, „Daug judėsi – būsi sveikas", visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Kaunienė. Šis renginys buvo skirtas rajono ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, logopedams, specialiesiems pedagogams. Renginio metu buvo akcentuojama, jog ypatingą reikšmę turi emociškai saugi, abipusiu ugdytojo ir ugdytinio pasitikėjimu grindžiama aplinka, kuri skatina vaiko saviraišką, ugdo kalbą,  žadina vaiko norą judėti,  aktyviai, laisvai, kūrybiškai veikti.