PRO_9535 (3)

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

 

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS" PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Alė Šimaitienė Aukštasis, 1982 m. ŠPI Auklėtoja-metodininkė Direktorė I vad. kat. 2015 m.

2.

Rosita Anulienė

Aukštasis, 2004 m. KU

Mokytoja

Direktoriaus

pav. ugdymui

Mokytojas metodininkas

2010 m.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas,

ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Daiva Bagočienė

Aukštasis, 1987 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

auklėtoja

 1995 m.

2.

Birutė Butvydienė

Aukštasis, 1995 m. KU

Ikimok. amž. vaikų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja metodininkė 

2011 m.

3.

Vitalija Cirtautienė

Aukštasis, 1982 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

auklėtoja

 1994 m.

4.

Asta Kinderienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos

mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji auklėtoja     

2011 m.

5.

Danutė Dargienė

Aukštesnysis,     1980 m. Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

auklėtoja    

1996 m.

6.

Asta Kraynienė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

2006 m.

Vaikų darželio auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  

7.

Edita Valančiūtė

Aukštasis

Klaipėdos Universitetas,     2013 m.

Vaikų darželio

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji auklėtoja     

2017 m.

8. 

Loreta Pakalniškienė Aukštasis, 2001 m., KU Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja motedininkė

2011 m.

9.

Jūratė Petrusevičienė

Aukštasis 

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

10.

Lina Barkauskienė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

2004 m.

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla

1993 m.

muzikos mokytoja

Meninio ugdymo

mokytoja

Vyresnioji muzikos

mokytoja  

1998 m.

11.

Rima Lengvinienė

Aukštasis, 2014 m. KU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji auklėtoja 

 2017 m.

12.

Diana Jarutienė

Aukštasis, 2008  m.

Šiaulių Universitetas

Specialusis

pedagogas

logopedas

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė 

2011 m.

13.

Milda Žutautienė

Aukštasis 2001 m., KU

Vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji auklėtoja

2015 m.

14. Jolanta Šilgalienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2015 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja

2015 m.

15. Rima Vendelienė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2005 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Socialinis pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja

2017 m.

16. Lina Jankauskė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2014 m. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja

2014 m.

17. Aida Bieliauskienė

Klaipėdos turizmo mok.

(KU 

3 kurso studentė)

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  
18. Vaida Sadauskaitė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

2013 m.

Pradinio ugdymo pedagogas,

 

Mokytojas

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja 

2013 m.

19. Sandra Jocytė

Vidurinis

(KU 

4 kurso studentė)

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  
20. Kristina Ivoncienė

Aukštesnysis, Rietavo ŽŪ mok.

(KU 

3 kurso studentė)

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  
21. Vyginta Vaišvilaitė-Pranienė

Šiaulių universitetas,

2004 m.

Specialusis pedagogas, logopedas Specialioji pedagogė

Vyresnioji logopedė

2008 m.

22. Gitana Kasparavičienė

Šiaulių universitetas,

2015 m.

Specialusis pedagogas, logopedas Logopedė  

23.

 

.

Renata Liutikaitė-Lukošienė

Aukštasis, 2016 m. 

KU

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

1.

Janina Ložienė

Aukštasis,     1981 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo mokytojas

Auklėtoja metodininkė      2012 m.

2.

 

Eugenija Stulgienė

Aukštasis,     1990 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo mokytojas

Auklėtoja metodininkė

2015 m.

3. Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI  Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 

Auklėtoja metodininkė

2015 m.

4.

 

5. 

 

6. 

Vida Ščelienė

 

Ramunė Ambraževičienė

 

Ziena Kučinskienė

Aukštasis,     1992 m. ŠPI

Aukštasis,

2001 m. KU

 

Aukštesnysis, 1984 m.

Klaipėdos pedagoginė mokykla

Auklėtoja – metodininkė

Auklėtoja

 

 

Vaikų darželio aulėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja metodininkė    2012 m.

Auklėtoja

 

 

Vyr. auklėtoja

1996 m.