GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ SKELBIA KONKURSĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas ikimokyklinio ugdymo pedagogui 2019 09 24

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Centralizuotas vaikų priėmimas į Gargždų ikimokyklinio ugdymo įstaigas: klaipedos-r.lt/darzeliai