KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Sprendimas dėl mokesčio už darželius

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMAS NR. T11-395 „DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T11-342 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Sprendimas dėl mokesčio už maitinimą

Atsiskaitymas internetu:

Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis"

Įstaigos kodas: 191789161

Sąskaita: LT134010040200090099

AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)
 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APRAŠAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

Aprašas dėl atlyginimo dydžio nustatymo