GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS" MOKYTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Alė Šimaitienė Aukštasis, 1982 m. ŠPI Auklėtoja-metodininkė Direktorė   direktore@gargzdugintarelis.lt

2.

Rosita Anulienė

Aukštasis, 2004 m. KU

Mokytoja

Direktoriaus

pav. ugdymui

 

ugdymas@gargzdugintarelis.lt

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas,

ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Daiva Bagočienė

Aukštasis, 1987 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

mokytoja

 1995 m.

daiva.bagociene@gargzdugintarelis.lt

2.

Birutė Butvydienė

Aukštasis, 1995 m. KU

Ikimok. amž. vaikų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė 

2011 m.

birute.butvydiene@gargzdugintarelis.lt

3.

Vitalija Cirtautienė

Aukštasis, 1982 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

mokytoja

 1994 m.

vitalija.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt

4.

Asta Kinderienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos

mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja   

2011 m.

asta.kinderiene@gargzdugintarelis.lt

5.

Danutė Dargienė

Aukštesnysis,     1980 m. Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji

mokytoja   

1996 m.

danute.dargiene@gargzdugintarelis.lt

6.

Asta Kraynienė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

2006 m.

Vaikų darželio auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2006

asta.krayniene@gargzdugintarelis.lt

7.

Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė 2015 m.

lina.kleiviene@gargzdugintarelis.lt

8. 

Loreta Pakalniškienė Aukštasis, 2001 m., KU Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 Mokytoja metodininkė

2011 m.

loreta.pakalniskiene@gargzdugintarelis.lt

9.

Jūratė Petrusevičienė

Aukštasis 

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2018 m.

jurate.petruseviciene@gargzdugintarelis.lt

10.

Lina Barkauskienė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

2004 m.

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla

1993 m.

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo

mokytojas

Vyresnioji muzikos

mokytoja  

1998 m.

lina.barkauskiene@gargzdugintarelis.lt

11.

Rima Lengvinienė

Aukštasis, 2014 m. KU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 2017 m.

Rima.lengviniene@gargzdugintarelis.lt

12.

Diana Jarutienė

Aukštasis, 2008  m.

Šiaulių Universitetas

Specialusis

pedagogas

logopedas

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė 

2011 m.

diana.jarutiene@gargzdugintarelis.lt

13.

Milda Žutautienė

Aukštasis 2001 m., KU

Vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2015 m.

milda.zutautiene@gargzdugintarelis.lt

14. Jolanta Šilgalienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2015 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2018 m.

jolanta.silgaliene@gargzdugintarelis.lt

15. Rima Vendelienė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2005 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Socialinis pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2017 m.

rima.vendeliene@gargzdugintarelis.lt

16. Lina Jankauskė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2014 m. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2014 m.

Lina.jankauske@gargzdugintarelis.lt

17. Aida Bieliauskienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2020 m.

aida.bieliauskiene@gargzdugintarelis.lt

18. Vaida Žalgirienė

Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

2013 m.

Pradinio ugdymo pedagogas,

 

Mokytojas

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
19. Sandra Dėringė

Aukštasis,

Klaipėdos universitetas,

2019 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja 

2019 m.

sandra.jocyte@gargzdugintarelis.lt

20. Kristina Ivoncienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklino ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2020 m.

kristina.ivonciene@gargzdugintarelis.lt

21. Jūratė Petrusevičienė

Šiaulių universitetas

(studijuoja)

 

Specialusis pedagogas   

 

jurate.petruseviciene@gargzdugintarelis.lt

22. Gitana Kasparavičienė

Šiaulių universitetas,

Aukštesnysis, 2015 m.

Specialusis pedagogas, logopedas Logopedė Vyr. logopedė

gitana.kasparaviciene@gargzdugintarelis.lt

23. Renata Liutikaitė-Lukošienė Aukštasis, 2016 m. KU Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2016 m. 

renata.lukosiene@gargzdugintarelis.lt

24. Ramunė Ambraževičienė

Aukštasis, 2001 m.

Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2019 m.

ramune.amrazeviciene@gargzdugintarelis.lt

25.

Ziena Kučinskienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla, 1984 m. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

Ziena.kucinskiene@gargzdugintarelis.lt
26. Gitana Puidokienė

Aukštasis, KU 2003 m.

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

2003 m.

gitana.puidokiene@gargzdugintarelis.lt

27. Odeta Radavičienė

Aukštasis, KU

2000 m. 

Pradžios mokyklos mokytoja, vaikų darželių auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja,

2014 m.

odeta.radaviciene@gargzdugintarelis.lt

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroniniai paštai

1.

Janina Ložienė

Aukštasis,     1981 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio

ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė      2012 m.

janina.loziene@gargzdugintarelis.lt

2.

 

Edita Valančiūtė

Aukštasis KU

2013 m.

 

Vaikų darželio auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

2020 m. 

edita.valanciute@gargzdugintarelis.lt

3. Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI  Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 

Mokytoja metodininkė

2015 m.

lina.kleiviene@gargzdugintarelis.lt

4.

 

 

 

 

Vida Ščelienė

Aukštasis,     1992 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė  

 2012 m.

vida.sceliene@gargzdugintarelis.lt
5. Vaida Žalgirienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

Pradinio ugdymo pedagogas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja,

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt

 

KITI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninis paštas
1. Getrūda Nekrevičienė Mokytojo padėjėja

getruda.nekreviciene@gargzdugintarelis.lt

2. Vida Stankuvienė Mokytojo padėjėja

vida.stankuviene@gargzdugintarelis.lt

3. Loreta Zakarienė Mokytojo padėjėja

loreta.zakariene@gargzdugintarelis.lt

4. Rima Cirtautienė Mokytojo padėjėja

rima.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt

5. Daiva Danielkienė Mokytojo padėjėja

daiva.danielkiene@gargzdugintarelis.lt

6. Raselė Pociutė Mokytojo padėjėja rasele.pociute@gargzdugintarelis.lt
7. Rilana Šauklienė Mokytojo padėjėja rilana.bar@gmail.com
8. Vilma Žutautienė Mokytojo padėjėja vilma198333@gmail.com
9. Alma Musneckienė Mokytojo padėjėja

alma.musneckiene@gargzdugintarelis.lt

10. Vanda Paulauskienė Mokytojo padėjėja

vanda.paulauskiene@gargzdugintarelis.lt

11. Kristina Birbalienė Mokytojo padėjėja

kristina.birbaliene@gargzdugintarelis.lt

12. Sonata Puidokienė Mokytojo padėjėja sonata.puidokiene@gargzdugintarelis.lt
13. Sigita Jocienė Mokytojo padėjėja sigita.jociene@gargzdugintarelis.lt
14. Aušra Čėsnienė Mokytojo padėjėja Ausra.cesniene@gargzdugintarelis.lt
15. Erika Gečienė  Mokytojo padėjėja erika.geciene@gargzdugintarelis.lt
16. Ona Labokienė Tarnybinių patalpų valytoja, mokytojo padėjėja

ona.labokiene@gargzdugintarelis.lt

17. Juratė Eirošienė Mokytojo padėjėja

jurate.eirosiene@gargzdugintarelis.lt

18. Jolanta Butkuvienė Mokytojo padėjėja

jolanta.butkuviene@gargzdugintarelis.lt

19. Sandra Baltrušaitienė  Mokytojo padėjėja

Sandra.baltrusaitiene@gargzdugintarelis.lt

20. Juzupina Vičiulienė Mokytojo padėjėja

juzupina.viciuliene@gargzdugintarelis.lt

21. Albina Šimkuvienė Mokytojo padėjėja

albinasimkuviene@gmail.com

22. Jūratė Drūkteinienė Virėja

jurate.drukteiniene@gargzdugintarelis.lt

23. Diana Bartkutė  Virėja diana.bartkute@gargzdugintarelis.lt
24. Vilgemina Kerpienė Virtuvės darbininkė vilgemina.kerpiene@gargzdugintarelis.lt
25. Zita Šakinienė Vyr. virėja zita.sakiniene@gargzdugintarelis.lt
26. Liolita Normanienė Skalbinių prižiūrėtoja, skalbėja

liolita.normaniene@gargzdugintarelis.lt

27. Irena Rusteikienė Skalbėja

irena.rusteikiene@gargzdugintarelis.lt

28. Vaclovas Kalvaitis Darbininkas

 

29. Giedrė Domarkienė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui

giedre.domarkiene@gargzdugintarelis.lt

30. Neringa Jenšauskienė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui

neringa.jensauskiene@gargzdugintarelis.lt

31. Inga Rutienė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui

inga.rutiene@gargzdugintarelis.lt

32. Janina Petrikienė Darbininkė-kiemsargė

janina.petrikiene@gargzdugintarelis.lt

33. Raimonda Preikšaitienė Virtuvės darbininkė, maisto transportuotoja

raimonda.preiksaitiene@gargzdugintarelis.lt

34. Aurelija Gervinienė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui

aurelija.gerviniene@gargzdugintarelis.lt

35.

Alina Lučinskaitė-Kundrotė

Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui           

alina.kundrote@gargzdugintarelis.lt