Get Adobe Flash player

Mūsų daržas

2015 m. iniciatyva – „Mūsų daržas“. Bendruomenė sėjo, sodino, augino įvairius augalus. Visus nustebino derlius. Vyko ne tik darbinė veikla, bet ir pažintinė, ekologinė.

Dėkojame Žilvijai Ilginienei už pagalbą įsirengiant daržą.

Padėka

2015—2016 mokslo metus pradėjome išlydėję direktorę Stasę Bronę Drevinskienę. Dar kartą visi dėkojame už įstaigai paskirtus dešimtmečius, gerą žodį.

direktorė

 

 

Skelbimas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms. Atrankos data – 2015 m. lapkričio 3 d.  

Kvalifikaciniai reikalavimai švietimo įstaigos vadovui ir pretendentams privalomų pateikti dokumentų sąrašas skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, 109 kabinete (Klaipėdos g. 2, Gargždai) iki 2015 m. spalio 25 d. (įskaitytinai).

                        Informacija tel. (8 46) 47 08 05, (8 46) 45 22 38.

                        Elektroninio pašto adresas ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt.

Kita informacija. Pretendentas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (konkursas Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtas 2015-09-09) Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt).

Mokslo ir žinių diena

Kviečiame visus lopšelio-darželio „Gintarėlis" ugdytinius, jų tėvelius ir visą bendruomenę į mokslo ir žinių dienos šventę, kuri vyks rugsėjo 1 d. 10 val. kieme.

Administracija

2015 m. birželio 1 d.

Smagia švente paminėjome Vaikų gynimo dieną. Vaikai žadino Saulę, kad labiau šviestų ir šildytų, linksmai šoko varliukų ir peliukų šokius. Atvykę teletabiai Pou ir Lelia dalino kreideles, kvietė piešti.

Smagios visiems vasaros!

Ekologinis projektas

Kovo 20 d. dalyvavome tarptautiniame projekte „Apkabinkime žemę gerais darbais 2015“. Bendruomenė gamino dovanas Žemei, puošė aplinką darbeliais. Jai buvo skirti gražiausi žodžiai.

„Saugosim tave – gyvuok, mūsų Žeme!“

Paroda

Darželyje puikuojasi Lietuvos darželių „Gintarėlis“ sambūrio piešinių paroda. Tema „Mano gimtasis miestas“. Po mėnesio ši paroda iškeliaus į kitą miestą.

Nuolat ieškoma įvairių bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais formų. Noriai priimamos tėvų iniciatyvos. Kasparo mama su specialiąja pedagoge Diana Jarutiene ir mokytojo padėjėjomis Aida Bieliauskiene ir Inga Linkuviene dalijosi informacija gauta J. Tender ir ISADO parengtame seminare "Vizualinės pagalbos taikymas ugdant autizmo spektro ir kitus raidos sutrikimus turinčius vaikus".

Dėkojame tėvams už bendradarbiavimą.