GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ STRATEGINIS PLANAS 20152019 METAMS                                                                   Strateginis planas 20152019 metams

 

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS" DIREKTORIAUS 2018 METŲ UŽDUOTYS 

Direktoriaus veiklos užduotys