GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas