Menu Close

Nuostatai ir kiti vidaus dokumentai

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ NUOSTATAI               Nuostatai 

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  Darbo tvarkos taisyklės 2022

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO UŽTIKRINIMO GARGŽDŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GINTARĖLIS“ POLITIKA
Darbuotojų psichologinio užtikrinimo Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Priedas Nr.-1 anketa     Priedas Nr.-2 klausimynas
 
GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA    Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
 
GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKA   SKATINIMO TVARKA 2022
 
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS  Konfidencialios info. nustatymo ir naudojimo bei konf. laikymosi tvarkos aprašas

 

 
 
 
Skip to content