Menu Close

Informacija tėveliams

Atnaujinti įkainiai už vaikų maitinimą ir lankomumą darželyje nuo 2023-04-01

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-92 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T11-113 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” nuo 2023 m. balandžio 1 d. lopšelyje-darželyje Gintarėlis“ nustatomas:
MĖNESIO ATLYGINIMO DYDIS UŽ UGDYMOSI SĄLYGAS:
•       vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 15 Eur;
•       vaikams ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą šis mokestis netaikomas.
Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) sąlygas mokamas kiekvieną mėnesį (neatsižvelgiant į tai, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė Mokyklą)

Mėnesio atlyginimas už ugdymo(si) sąlygas nemokamas:
•       Kai mokykla visą kalendorinį mėnesį nevykdo veiklos;
•       Vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) kai, tėvams (globėjams rūpintojams) pateikus Mokyklai prašymą, visą kalendorinį mėnesį vaikas nelanko įstaigos.

DIENOS ATLYGINIMO DYDIS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS:

Lopšelio grupėje –2,85 Eur
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 3,40 Eur (Priešmokyklinio ugdymo programą lankantiems vaikams, kuriems maitinimas skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, atlyginimas už Maitinimo paslaugas mažinamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatoma lėšų produktams vienai dienai įsigyti suma).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas mokamas už lankytas dienas.

 

1,2 PROCENTŲ PARAMA 

Kviečiame Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenę – ugdytinių tėvelius, mokytojus, įstaigos darbuotojus ir visus norinčius prisidėti prie įstaigos gerovės kūrimo, skirti 1,2% gyventojų pajamų mokestį Gargždų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“.

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį  1,2 proc. galite teikti internetu:

  1. Prisijunkite paspaudę Elektroninė deklaravimo sistema (EDS).
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2021

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191789161

(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

PRAŠYMĄ GALITE TEIKTI IKI 2023 M. GEGUŽĖS 1 D.

 

Skip to content