Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Vaiko gerovės komisija:

1. Rosita Anulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Alė Šimaitienė, direktorė – komisijos narė;

3. Diana Jarutienė, logopedė – komisijos narė, sekretorė;

4. Justina Ščavinskienė, logopedė – komisijos narė;

5. Dalia Kaunienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – komisijos narė;

6. Rimantė Ignatjevienė, psichologė – narė;

7. Aida Balsevičienė, specialioji pedagogė – narė.

8. Lina Lukauskaitė-Gečienė, socialinė pedagogė – narė.

 

Antikorupcijos komisija:

1. Rosita Anulienė, dir. pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Agnė Kerpienė, sekretorė – narė;

3. Gitana Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

 

Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija:

1. Alė Šimaitienė, direktorė – komisijos pirmininkė;

2. Rosita Anulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. Diana Jarutienė, logopedė – sekretorė;

4. Lina Drevinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – narė;

5. Rimantė Ignatjevienė, psichologė – narė;

6. Ramunė Ambraževičienė, Gargždų lopšelio-darželio “Gintarėlis” profesinės sąjungos pirmininkė – narė.

 

 

Skip to content