Menu Close

Mokytojai

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS”  DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

 

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

 

Elektroninis paštas

1.

Alė Šimaitienė Aukštasis, 1982 m. ŠPI Auklėtoja-metodininkė Direktorė direktore@gargzdugintarelis.lt

2.

Rosita Anulienė

Aukštasis, 2004 m. KU

Mokytoja

Direktoriaus

pav. ugdymui

ugdymas@gargzdugintarelis.lt

KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos el. paštas
1. Lina Drevinskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.drevinskiene@gargzdugintarelis.lt
2. Agnė Kerpienė Sekretorė sekretore@gargzdugintarelis.lt

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas,

ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Daiva Bagočienė

Aukštasis, 1987 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 1995 m.

daiva.bagociene@gargzdugintarelis.lt

2.

Vitalija Cirtautienė

Aukštasis, 1982 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 1994 m.

vitalija.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt

3.

Asta Kinderienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos

mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2011 m.

asta.kinderiene@gargzdugintarelis.lt

4.

Danutė Dargienė

Aukštesnysis,     1980 m. Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

danute.dargiene@gargzdugintarelis.lt

5.

Erika Dainauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

 

erika.dainauskiene@gargzdugintarelis.lt

6.

Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė 2015 m.

lina.kleiviene@gargzdugintarelis.lt

7.

Janina Ložienė

Aukštasis,     1981 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio

ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė      2012 m.

janina.loziene@gargzdugintarelis.lt

8.

Goda Dumbliauskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinio  ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

goda.dumbliauskaite@gargzdugintarelis.lt

9.

Lina Barkauskienė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

2004 m.

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla

1993 m.

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo

mokytojas

Vyresnioji muzikos

mokytoja

1998 m.

lina.barkauskiene@gargzdugintarelis.lt

10.

Rima Lengvinienė

Aukštasis, 2014 m. KU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 2017 m.

Rima.lengviniene@gargzdugintarelis.lt

11.

Diana Jarutienė

Aukštasis, 2008  m.

Šiaulių Universitetas

Specialusis

pedagogas

logopedas

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė

2011 m.

diana.jarutiene@gargzdugintarelis.lt

12.

Milda Žutautienė

Aukštasis 2001 m., KU

Vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2015 m.

milda.zutautiene@gargzdugintarelis.lt
13. Jolanta Šilgalienė Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2015 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja

2018 m.

jolanta.silgaliene@gargzdugintarelis.lt

14. Rima Vendelienė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2005 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Socialinis pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2017 m.

rima.vendeliene@gargzdugintarelis.lt

15. Aida Bieliauskienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2020 m.

aida.bieliauskiene@gargzdugintarelis.lt

16. Vaida Žalgirienė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

2013 m.

Pradinio ugdymo pedagogas,

 

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
17. Sandra Dėringė Aukštasis,

Klaipėdos universitetas,

2019 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2019 m.

sandra.jocyte@gargzdugintarelis.lt

18. Kristina Ivoncienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklino ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2020 m.

kristina.ivonciene@gargzdugintarelis.lt

19. Aida Balsevičienė Aukštasis, Šiaulių universitetas

2012 m.

 

Specialioji pedagogė

Mokytoja

Specialioji pedagogė Specialioji pedagogė aida.balseviciene@gargzdugintarelis.lt
20. Justina Ščavinskienė Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas Mokytoja Mokytoja Logopedė justina.scavinskiene@gargzdugintarelis.lt
21. Renata Liutikaitė-Lukošienė Aukštasis, 2016 m. KU Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2016 m.

renata.lukosiene@gargzdugintarelis.lt

22. Ramunė Ambraževičienė

Aukštasis, 2001 m.

Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja

2019 m.

ramune.amrazeviciene@gargzdugintarelis.lt
23. Ziena Kučinskienė Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla, 1984 m. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

Ziena.kucinskiene@gargzdugintarelis.lt
24. Gitana Puidokienė

Aukštasis, KU 2003 m.

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2003 m.

gitana.puidokiene@gargzdugintarelis.lt

25. Odeta Radavičienė Aukštasis, KU

2000 m.

Pradžios mokyklos mokytoja, vaikų darželių auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja,

2014 m.

odeta.radaviciene@gargzdugintarelis.lt

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroniniai paštai

1.

Birutė Butvydienė

Aukštasis, 1995 m. KU

Ikimok. amž. vaikų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

2011 m.

birute.butvydiene@gargzdugintarelis.lt

2.

Edita Valančiūtė

Aukštasis KU

2013 m.

Vaikų darželio auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

2020 m.

edita.valanciute@gargzdugintarelis.lt
3.

Loreta Pakalniškienė

Aukštasis, 2001 m., KU Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytoja metodininkė

2011 m.

loreta.pakalniskiene@gargzdugintarelis.lt
4. Vida Ščelienė Aukštasis,     1992 m. ŠPI Auklėtoja – metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

 2012 m.

vida.sceliene@gargzdugintarelis.lt
5. Vaida Žalgirienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

Pradinio ugdymo pedagogas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja,

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
6. Justė Bačanskė

Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2021 m.

 

juste.jastrumskaite@gargzdugintarelis.lt

 

KITI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Mokytojo padėjėja Rima Cirtautienė rima.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt
1. Mokytojo padėjėja Vida Stankuvienė vida.stankuviene@gargzdugintarelis.lt
2. Mokytojo padėjėja Aušra Čėsnienė Ausra.cesniene@gargzdugintarelis.lt
3. Mokytojo padėjėja Jolanta Butkuvienė jolanta.butkuviene@gargzdugintarelis.lt
4. Mokytojo padėjėja Vanda Paulauskienė vanda.paulauskiene@gargzdugintarelis.lt
5. Mokytojo padėjėja, tarnybinių patalpų valytoja Ona Labokienė ona.labokiene@gargzdugintarelis.lt
6. Mokytojo padėjėja Daiva Danielkienė daiva.danielkiene@gargzdugintarelis.lt
7. Mokytojo padėjėja Kristina Birbalienė kristina.birbaliene@gargzdugintarelis.lt
8. Mokytojo padėjėja Juratė Eirošienė jurate.eirosiene@gargzdugintarelis.lt
9. Mokytojo padėjėja Erika Gečienė erika.geciene@gargzdugintarelis.lt
10. Mokytojo padėjėja Alina Lučinskaitė-Kundrotė alina.kundrote@gargzdugintarelis.lt
11. Mokytojo padėjėja Alma Musneckienė alma.musneckiene@gargzdugintarelis.lt
12. Mokytojo padėjėja Daiva Bilinkevičiutė daiva.bilinkeviciute@gargzdugintarelis.lt
13. Mokytojo padėjėja Sigita Jocienė sigita.jociene@gargzdugintarelis.lt
14. Mokytojo padėjėja Sandra Baltrušaitienė Sandra.baltrusaitiene@gargzdugintarelis.lt
15. Mokytojo padėjėja Sonata Puidokienė sonata.puidokiene@gargzdugintarelis.lt
16. Mokytojo padėjėja Loreta Zakarienė loreta.zakariene@gargzdugintarelis.lt
17. Mokytojo padėjėja Albina Šimkuvienė albina.simkuviene@gargzdugintarelis.lt
18. Mokytojo padėjėja Vaida Kupčiūnienė vaida.kupciuniene@gargzdugintarelis.lt
19. Mokytojo padėjėja Jurgita Lengvinienė jurgita.lengviniene@gargzdugintarelis.lt
20. Mokytojo padėjėja Vilma Žutautienė vilma.zutautiene@gargzdugintarelis.lt
21. Mokytojo padėjėja Rilana Šauklienė rilana.saukliene@gargzdugintarelis.lt
22. Mokytojo padėjėja Irena Rumšienė irena.rumsiene@gargzdugintarelis.lt
23. Mokytojo padėjėja Kristina Kvietkauskienė kristina.kvietkauskiene@gargzdugintarelis.lt
24. Mokytojo padėjėja Edita Petravičienė edita.petraviciene@gargzdugintarelis.lt
25. Mokytojo padėjėja Reda Šmulkštienė reda.smulkstiene@gargzdugintarelis.lt
26. Mokytojo padėjėja (specialiosios pagalbos poreikio vaikui) Simona Butkutė simona.butkute@gargzdugintarelis.lt
27. Maisto sandėlininkė, skalbėja Sonata Armonienė sonata.armoniene@gargzdugintarelis.lt
28. Skalbinių prižiūrėtoja Liolita Normanienė liolita.normaniene@gargzdugintarelis.lt
29. Skalbėja Irena Rusteikienė irena.rusteikiene@gargzdugintarelis.lt
30. Vyr. virėja Laima Juciuvienė laima.juciuviene@gargzdugintarelis.lt
31. Virėja Jūratė Drūkteinienė jurate.drukteiniene@gargzdugintarelis.lt
32. Virėja Diana Bartkutė diana.bartkute@gargzdugintarelis.lt
33. Pagalbinė darbininkė Vilgemina Kerpienė vilgemina.kerpiene@gargzdugintarelis.lt
34. Virėja, pagalbinė darbininkė Šarūnė Rupšienė sarune.rupsiene@gargzdugintarelis.lt
35. Karštų patiekalų transportuotoja, pagalbinė darbininkė Raimonda Preikšaitienė raimonda.preiksaitiene@gargzdugintarelis.lt
36. Kiemsargė Janina Petrikienė janina.petrikiene@gargzdugintarelis.lt
37. Darbininkas Vaclovas Kalvaitis vaclovas.kalvaitis@gargzdugintarelis.lt
Skip to content