Menu Close

Mokytojai

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS” MOKYTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Alė Šimaitienė Aukštasis, 1982 m. ŠPI Auklėtoja-metodininkė Direktorė direktore@gargzdugintarelis.lt

2.

Rosita Anulienė

Aukštasis, 2004 m. KU

Mokytoja

Direktoriaus

pav. ugdymui

ugdymas@gargzdugintarelis.lt

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas,

ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Daiva Bagočienė

Aukštasis, 1987 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 1995 m.

daiva.bagociene@gargzdugintarelis.lt

2.

3.

Vitalija Cirtautienė

Aukštasis, 1982 m. ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 1994 m.

vitalija.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt

4.

Asta Kinderienė

Aukštasis, 2001 m. KU

Vaikų auklėtoja – pradžios mokyklos

mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2011 m.

asta.kinderiene@gargzdugintarelis.lt

5.

Danutė Dargienė

Aukštesnysis,     1980 m. Klaipėdos ped. mok.

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

danute.dargiene@gargzdugintarelis.lt

6.

Asta Kraynienė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

2006 m.

Vaikų darželio auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2006

asta.krayniene@gargzdugintarelis.lt

7.

Lina Kleivienė Aukštasis,     1989 m. ŠPI Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytoja  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė 2015 m.

lina.kleiviene@gargzdugintarelis.lt

8.

Janina Ložienė

Aukštasis,     1981 m.

ŠPI

Auklėtoja – metodininkė

Ikimokyklinio

ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė      2012 m.

janina.loziene@gargzdugintarelis.lt

9.

Jūratė Petrusevičienė

Aukštasis

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2018 m.

jurate.petruseviciene@gargzdugintarelis.lt

10.

Lina Barkauskienė

Aukštasis

Šiaulių universitetas

2004 m.

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla

1993 m.

Muzikos mokytoja

Meninio ugdymo

mokytojas

Vyresnioji muzikos

mokytoja

1998 m.

lina.barkauskiene@gargzdugintarelis.lt

11.

Rima Lengvinienė

Aukštasis, 2014 m. KU

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

 2017 m.

Rima.lengviniene@gargzdugintarelis.lt

12.

Diana Jarutienė

Aukštasis, 2008  m.

Šiaulių Universitetas

Specialusis

pedagogas

logopedas

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė

2011 m.

diana.jarutiene@gargzdugintarelis.lt

13.

Milda Žutautienė

Aukštasis 2001 m., KU

Vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

2015 m.

milda.zutautiene@gargzdugintarelis.lt
14. Jolanta Šilgalienė Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2015 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja

2018 m.

jolanta.silgaliene@gargzdugintarelis.lt

15. Rima Vendelienė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2005 m.

Klaipėdos universitetas

2017 m.

Socialinis pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2017 m.

rima.vendeliene@gargzdugintarelis.lt

16.
17. Aida Bieliauskienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2020 m.

aida.bieliauskiene@gargzdugintarelis.lt

18. Vaida Žalgirienė Aukštasis, Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

2013 m.

Pradinio ugdymo pedagogas,

 

Mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
19. Sandra Dėringė Aukštasis,

Klaipėdos universitetas,

2019 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2019 m.

sandra.jocyte@gargzdugintarelis.lt

20. Kristina Ivoncienė

Klaipėdos universitetas

2020 m.

Ikimokyklino ugdymo pedagogas Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2020 m.

kristina.ivonciene@gargzdugintarelis.lt

21. Aida Balsevičienė Aukštasis, Šiaulių universitetas

2012 m.

 

Specialioji pedagogė

Mokytoja

Specialioji pedagogė Specialioji pedagogė aida.balseviciene@gargzdugintarelis.lt
22. Justina Ščavinskienė Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas Mokytoja Mokytoja Logopedė justina.scavinskiene@gargzdugintarelis.lt
23. Renata Liutikaitė-Lukošienė Aukštasis, 2016 m. KU Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytoja

2016 m.

renata.lukosiene@gargzdugintarelis.lt

24. Ramunė Ambraževičienė

Aukštasis, 2001 m.

Auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja

2019 m.

ramune.amrazeviciene@gargzdugintarelis.lt
25. Ziena Kučinskienė Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla, 1984 m. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

Ziena.kucinskiene@gargzdugintarelis.lt
26. Gitana Puidokienė

Aukštasis, KU 2003 m.

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2003 m.

gitana.puidokiene@gargzdugintarelis.lt

27. Odeta Radavičienė Aukštasis, KU

2000 m.

Pradžios mokyklos mokytoja, vaikų darželių auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnioji mokytoja,

2014 m.

odeta.radaviciene@gargzdugintarelis.lt

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Išsilavinimas, ką ir kada baigė

Įgyta

specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroniniai paštai

1.

Birutė Butvydienė

Aukštasis, 1995 m. KU

Ikimok. amž. vaikų pedagogas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

2011 m.

birute.butvydiene@gargzdugintarelis.lt

2.

Edita Valančiūtė

Aukštasis KU

2013 m.

Vaikų darželio auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

2020 m.

edita.valanciute@gargzdugintarelis.lt
3.

Loreta Pakalniškienė

Aukštasis, 2001 m., KU Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  Mokytoja metodininkė

2011 m.

loreta.pakalniskiene@gargzdugintarelis.lt
4. Vida Ščelienė Aukštasis,     1992 m. ŠPI Auklėtoja – metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja metodininkė

 2012 m.

vida.sceliene@gargzdugintarelis.lt
5. Vaida Žalgirienė

Aukštasis Klaipėdos kolegija, 2011 m.

Vilniaus universitetas

Pradinio ugdymo pedagogas

Mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja,

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
6. Justė Bačanskė

Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Mokytoja

2021 m.

 

juste.jastrumskaite@gargzdugintarelis.lt

 

KITI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninis paštas
1. Rima Cirtautienė Mokytojo padėjėja rima.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt
2. Vida Stankuvienė Mokytojo padėjėja vida.stankuviene@gargzdugintarelis.lt
3. Loreta Zakarienė Mokytojo padėjėja loreta.zakariene@gargzdugintarelis.lt
4. Jurgita Lengvinienė Mokytojo padėjėja jurgita.lengviniene@gargzdugintarelis.lt
5. Daiva Danielkienė Mokytojo padėjėja daiva.danielkiene@gargzdugintarelis.lt
6. Edita Petravičienė Mokytojo padėjėja edita.petraviciene@gargzdugintarelis.lt
7. Rilana Šauklienė Mokytojo padėjėja rilana.bar@gmail.com
8. Vilma Žutautienė Mokytojo padėjėja vilma198333@gmail.com
9. Alma Musneckienė Mokytojo padėjėja alma.musneckiene@gargzdugintarelis.lt
10. Vanda Paulauskienė Mokytojo padėjėja vanda.paulauskiene@gargzdugintarelis.lt
11. Kristina Birbalienė Mokytojo padėjėja kristina.birbaliene@gargzdugintarelis.lt
12. Sonata Puidokienė Mokytojo padėjėja sonata.puidokiene@gargzdugintarelis.lt
13. Sigita Jocienė Mokytojo padėjėja sigita.jociene@gargzdugintarelis.lt
14. Aušra Čėsnienė Mokytojo padėjėja Ausra.cesniene@gargzdugintarelis.lt
15. Erika Gečienė Mokytojo padėjėja erika.geciene@gargzdugintarelis.lt
16. Ona Labokienė Tarnybinių patalpų valytoja, mokytojo padėjėja ona.labokiene@gargzdugintarelis.lt
17. Juratė Eirošienė Mokytojo padėjėja jurate.eirosiene@gargzdugintarelis.lt
18. Jolanta Butkuvienė Mokytojo padėjėja jolanta.butkuviene@gargzdugintarelis.lt
19. Sandra Baltrušaitienė Mokytojo padėjėja Sandra.baltrusaitiene@gargzdugintarelis.lt
20. Irena Rumšienė Mokytojo padėjėja irena.rumsiene@gargzdugintarelis.lt
21. Albina Šimkuvienė Mokytojo padėjėja albinasimkuviene@gmail.com
22. Jūratė Drūkteinienė Virėja jurate.drukteiniene@gargzdugintarelis.lt
23. Diana Bartkutė Virėja diana.bartkute@gargzdugintarelis.lt
24. Vilgemina Kerpienė Virtuvės darbininkė vilgemina.kerpiene@gargzdugintarelis.lt
25. Zita Šakinienė Vyr. virėja zita.sakiniene@gargzdugintarelis.lt
26. Liolita Normanienė Skalbinių prižiūrėtoja liolita.normaniene@gargzdugintarelis.lt
27. Irena Rusteikienė Skalbėja irena.rusteikiene@gargzdugintarelis.lt
28. Vaclovas Kalvaitis Darbininkas vaclovas.kalvaitis@gargzdugintarelis.lt
29. Kristina Kvietkauskienė Mokytojo padėjėja kristina.kvietkauskiene@gargzdugintarelis.lt
30. Neringa Jenšauskienė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui neringa.jensauskiene@gargzdugintarelis.lt
31. Vaida Kupčiūnienė Mokytojo padėjėja vaida.kupciuniene@gargzdugintarelis.lt
32. Janina Petrikienė Darbininkė-kiemsargė janina.petrikiene@gargzdugintarelis.lt
33. Raimonda Preikšaitienė Virtuvės darbininkė, maisto transportuotoja raimonda.preiksaitiene@gargzdugintarelis.lt
34. Daiva Bilinkevičiūtė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui daiva.bilinkeviciute@gargzdugintarelis.lt
35. Alina Lučinskaitė-Kundrotė Mokytojo padėjėja spec. poreikių vaikui alina.kundrote@gargzdugintarelis.lt
36. Laima Juciuvienė Virtuvės darbininkė laima.juciuviene@gargzdugintarelis.lt
37. Sonata Armonienė Maisto sandėlininkė, skalbėja sonata.armoniene@gargzdugintarelis.lt
38. Reda Šmulkštienė Mokytojo padėjėja reda.smuksltiene@gargzdugintarelis.lt

 

Skip to content