Menu Close

Mokytojai

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS”  DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

VADOVAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Elektroninis paštas

1.

Alė Šimaitienė Direktorė direktore@gargzdugintarelis.lt

2.

Rosita Anulienė

Direktoriaus pav. ugdymui

ugdymas@gargzdugintarelis.lt

KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos el. paštas
1. Lina Drevinskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams lina.drevinskiene@gargzdugintarelis.lt
2. Agnė Kerpienė Sekretorė sekretore@gargzdugintarelis.lt
3. Kristina Narvilė Administratorė administratore@gargzdugintarelis.lt

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroninis paštas

1.

Daiva Bagočienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 1995 m.

daiva.bagociene@gargzdugintarelis.lt

2.

Vitalija Cirtautienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 1994 m.

vitalija.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt

3.

Asta Kinderienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2011 m.

asta.kinderiene@gargzdugintarelis.lt

4.

Danutė Dargienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

danute.dargiene@gargzdugintarelis.lt

5.

Erika Dainauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

 

erika.dainauskiene@gargzdugintarelis.lt

6.

Lina Kleivienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 2015 m.

lina.kleiviene@gargzdugintarelis.lt

7.

Janina Ložienė

Ikimokyklinio

ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė      2012 m.

janina.loziene@gargzdugintarelis.lt

8.

Goda Dumbliauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

goda.dumbliauskaite@gargzdugintarelis.lt

9.

Lina Barkauskienė

Meninio ugdymo

mokytoja

Vyresnioji muzikos

mokytoja

1998 m.

lina.barkauskiene@gargzdugintarelis.lt

10.

Rima Lengvinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 2017 m.

Rima.lengviniene@gargzdugintarelis.lt

11.

Diana Jarutienė

Logopedė, specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė

2011 m.

diana.jarutiene@gargzdugintarelis.lt

12.

Milda Žutautienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2015 m.

milda.zutautiene@gargzdugintarelis.lt
13. Jolanta Šilgalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

2018 m.

jolanta.silgaliene@gargzdugintarelis.lt

14. Rima Vendelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

2022 m.

rima.vendeliene@gargzdugintarelis.lt

15. Aida Bieliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2020 m.

aida.bieliauskiene@gargzdugintarelis.lt

16. Vaida Žalgirienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

2022 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
17. Sandra Dėringė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2019 m.

sandra.jocyte@gargzdugintarelis.lt

18. Kristina Ivoncienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

2020 m.

kristina.ivonciene@gargzdugintarelis.lt

19. Aida Balsevičienė Specialioji pedagogė Specialioji pedagogė metodininkė  aida.balseviciene@gargzdugintarelis.lt
20. Justina Ščavinskienė Mokytoja Logopedė justina.scavinskiene@gargzdugintarelis.lt
21. Renata Liutikaitė-Lukošienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

2022 m.

renata.lukosiene@gargzdugintarelis.lt

22. Ramunė Ambraževičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

2019 m.

ramune.amrazeviciene@gargzdugintarelis.lt
23. Ziena Kučinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1996 m.

Ziena.kucinskiene@gargzdugintarelis.lt
24. Gitana Puidokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoj Mokytoja

2003 m.

gitana.puidokiene@gargzdugintarelis.lt

25. Odeta Radavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja,

2014 m.

odeta.radaviciene@gargzdugintarelis.lt

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija ir

kada suteikta

 

Elektroniniai paštai

1.

Birutė Butvydienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2011 m.

birute.butvydiene@gargzdugintarelis.lt

2.

Edita Valančiūtė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2020 m.

edita.valanciute@gargzdugintarelis.lt
3.

Loreta Pakalniškienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja metodininkė

2011 m.

loreta.pakalniskiene@gargzdugintarelis.lt
4. Vida Ščelienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 2012 m.

vida.sceliene@gargzdugintarelis.lt
5. Vaida Žalgirienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja,

2013 m.

vaida.sadauskaite@gargzdugintarelis.lt
6. Justė Bačanskė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

2021 m.

 

juste.jastrumskaite@gargzdugintarelis.lt

 

KITI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Mokytojo padėjėja Rima Cirtautienė rima.cirtautiene@gargzdugintarelis.lt
1. Mokytojo padėjėja Vida Stankuvienė vida.stankuviene@gargzdugintarelis.lt
2. Mokytojo padėjėja Aušra Čėsnienė Ausra.cesniene@gargzdugintarelis.lt
3. Mokytojo padėjėja Jolanta Butkuvienė jolanta.butkuviene@gargzdugintarelis.lt
4. Mokytojo padėjėja Vanda Paulauskienė vanda.paulauskiene@gargzdugintarelis.lt
5. Mokytojo padėjėja, tarnybinių patalpų valytoja Ona Labokienė ona.labokiene@gargzdugintarelis.lt
6. Mokytojo padėjėja Daiva Danielkienė daiva.danielkiene@gargzdugintarelis.lt
7. Mokytojo padėjėja Kristina Birbalienė kristina.birbaliene@gargzdugintarelis.lt
8. Mokytojo padėjėja Juratė Eirošienė jurate.eirosiene@gargzdugintarelis.lt
9. Mokytojo padėjėja Erika Gečienė erika.geciene@gargzdugintarelis.lt
10. Mokytojo padėjėja Alina Lučinskaitė-Kundrotė alina.kundrote@gargzdugintarelis.lt
11. Mokytojo padėjėja Alma Musneckienė alma.musneckiene@gargzdugintarelis.lt
12. Mokytojo padėjėja Daiva Bilinkevičiutė daiva.bilinkeviciute@gargzdugintarelis.lt
13. Mokytojo padėjėja Sigita Jocienė sigita.jociene@gargzdugintarelis.lt
14. Mokytojo padėjėja Sandra Baltrušaitienė Sandra.baltrusaitiene@gargzdugintarelis.lt
15. Mokytojo padėjėja Sonata Puidokienė sonata.puidokiene@gargzdugintarelis.lt
16. Mokytojo padėjėja Loreta Zakarienė loreta.zakariene@gargzdugintarelis.lt
17. Mokytojo padėjėja Albina Šimkuvienė albina.simkuviene@gargzdugintarelis.lt
18. Mokytojo padėjėja Vaida Kupčiūnienė vaida.kupciuniene@gargzdugintarelis.lt
19. Mokytojo padėjėja Jurgita Grinkė jurgita.lengviniene@gargzdugintarelis.lt
20. Mokytojo padėjėja Vilma Žutautienė vilma.zutautiene@gargzdugintarelis.lt
21. Mokytojo padėjėja Rilana Šauklienė rilana.saukliene@gargzdugintarelis.lt
22. Mokytojo padėjėja Irena Rumšienė irena.rumsiene@gargzdugintarelis.lt
23. Mokytojo padėjėja Kristina Kvietkauskienė kristina.kvietkauskiene@gargzdugintarelis.lt
24. Mokytojo padėjėja Edita Petravičienė edita.petraviciene@gargzdugintarelis.lt
25. Mokytojo padėjėja Reda Šmulkštienė reda.smulkstiene@gargzdugintarelis.lt
26. Mokytojo padėjėja (specialiosios pagalbos poreikio vaikui) Simona Butkutė simona.butkute@gargzdugintarelis.lt
27. Maisto sandėlininkė, skalbėja Sonata Armonienė sonata.armoniene@gargzdugintarelis.lt
28. Skalbinių prižiūrėtoja Liolita Normanienė liolita.normaniene@gargzdugintarelis.lt
29. Skalbėja Irena Rusteikienė irena.rusteikiene@gargzdugintarelis.lt
30. Vyr. virėja Laima Juciuvienė laima.juciuviene@gargzdugintarelis.lt
31. Virėja Jūratė Drūkteinienė jurate.drukteiniene@gargzdugintarelis.lt
32. Virėja Diana Bartkutė diana.bartkute@gargzdugintarelis.lt
33. Pagalbinė darbininkė Vilgemina Kerpienė vilgemina.kerpiene@gargzdugintarelis.lt
34. Karštų patiekalų transportuotoja, pagalbinė darbininkė Raimonda Preikšaitienė raimonda.preiksaitiene@gargzdugintarelis.lt
35. Kiemsargė Janina Petrikienė janina.petrikiene@gargzdugintarelis.lt
36. Darbininkas Vaclovas Kalvaitis vaclovas.kalvaitis@gargzdugintarelis.lt
37. Mokytojo padėjėja Aušra Poškienė ausra.poskiene@gargzdugintarelis.lt
38. Mokytojo padėjėja Sandra Raišutienė sandra.raisutiene@gargzdugintarelis.lt
Skip to content