Menu Close

Tradicijos ir šventės

Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ veikia trys iniciatyvinės grupės:

Kūrybinė-meninė grupė – bendruomenės veiklos aktyvinimas, skatinantis kurti, veikti, dvasiškai augti.

Sveikatos ugdymo koordinacinė grupė – bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimas.

STEAM ugdymo darbo grupė  – STEAM ugdymui aktualių mokytojų kompetencijų plėtojimas, vaikų domėjimosi STEAM mokslo srityje skatinimas ir ugdymo(si) proceso įvairinimas.

Šios grupės analizuoja problemas ir organizuoja įstaigoje renginius, atsižvelgdamos į bendruomenės poreikius. Lopšelyje-darželyje organizuojama įvairių kultūrinių, edukacinių renginių, dalyvaujama rajono, šalies, tarptautiniuose projektuose.

Įstaigoje vykdomi projektai: 

1.  LFF inicijuotas respublikinis projektas  „Futboliukas“ 2023-2024 m. ;

2. Sveikatingumo projektas „Pirmoji pagalba sau ir draugui”;

3. „ Lietuvos Mažųjų žaidynės“ 2023 m.;

4. „Mąstymo žemėlapio metodo taikymas ikimokykliniame ugdyme“;

4. STEAM projektai;

5. „Aš ir tu judėkime kartu” – „Pound fitness” (tęstinis);

6. Individualūs grupiniai projektai.

 

Vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos:

1. Tarptautinė SEU  programa „Zipio draugai” (priešmokyklinio ugdymo grupėse);

2.  „Kimochis”;

3.  „Ella“.

 

Tradicijos ir šventės:

 • Mokslo ir žinių diena
 • Rudens gėrybių paroda
 • Judumo savaitė
 • Šypsenos diena
 • Vaikų piešinių parodos
 • Sportinės pramogos
 • šventinis rytmetis „Belaukiant šiurpnakčio“
 • Adventiniai vakarojimai grupėse
 • Kalėdiniai susitikimai su Kalėdų Seneliu
 • Pusiaužiemio šventė – besmegenių paradas
 • Tautos šventė
 • Užgavėnės ,,Persirengėlių pokštai”
 • Kaziuko mugė ,,Turgelio šurmulys”
 • Velykų rytmetis ,,Rid rid margučiai”
 • Kūrybinė STEAM savaitė
 • Renginiai Žemės dienai
 • Knygos diena
 • Teatro dienai skirtas renginys
 • Aplinkos tvarkymo akcija ,,Papuoškime darželį”
 • Akcija Motinos dienai
 • Motinos – Šeimos –  Tėvo dienų paminėjimas
 • Sporto šventė ,,Sveikuoliukų žaidimai“
 • Edukacinės išvykos
 • Vaikų gynimo diena ,,Sveika, vasara!”
Skip to content