Menu Close

Tradicijos ir šventės

Gargždų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ veikia trys iniciatyvinės grupės:

Kūrybinė-meninė grupė – bendruomenės veiklos aktyvinimas, skatinantis kurti, veikti, dvasiškai augti.

Sveikos gyvensenos grupė – bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sveikos gyvensenos idėjų puoselėjimas.

STEAM ugdymo darbo grupė  – STEAM ugdymui aktualių mokytojų kompetencijų plėtojimas, vaikų domėjimosi STEAM mokslo srityje skatinimas ir ugdymo(si) proceso įvairinimas.

Šios grupės analizuoja problemas ir organizuoja įstaigoje renginius, atsižvelgdamos į bendruomenės poreikius. Lošelyje-darželyje organizuojama įvairių kultūrinių, edukacinių renginių, dalyvaujama rajono, šalies, tarptautiniuose projektuose.

Įstaigoje vykdomi projektai: 

1. Etnoprojektas „Pajausk vaistažolių galią…" (tęstinis);

2. „Aš ir tu judėkime kartu" – „Pound fitness" (tęstinis);

3. Sveikatingumo projektas „Sveikai maitinkis ir vaišinkis";

4. STEAM ugdymo projektas „STEAM iššūkis ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme";

5. Projektas „Vaikystės lėlės" su JAV Ročesterio katalikiška bendruomene.

Vykdomos SEU ugdymo programos:

1. „Zipio draugai";

2. Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys";

3. „Kimochis".

 

Tradicijos ir šventės:

 • Mokslo ir žinių diena
 • Rudens gėrybių paroda
 • Šypsenos diena
 • Vaikų piešinių parodos
 • Sportinės pramogos
 • Adventiniai vakarojimai grupėse
 • Kalėdiniai susitikimai su Kalėdų Seneliu
 • Pusiaužiemio šventė – besmegenių paradas
 • Tautos šventė
 • Užgavėnės ,,Persirengėlių pokštai"
 • Kaziuko mugė ,,Turgelio šurmulys"
 • Velykų rytmetis ,,Ried margučiai"
 • Kūrybinė STEAM savaitė
 • Renginiai Žemės dienai
 • Knygos diena
 • Aplinkos tvarkymo akcija ,,Papuoškime darželį"
 • Akcija Motinos dienai
 • Motinos – Šeimos –  Tėvo dienų paminėjimas
 • Sporto šventė ,,Sveikuoliukų žaidimai“
 • Edukacinės išvykos
 • Vaikų gynimo diena ,,Sveika, vasara!"
Skip to content