Menu Close

Mokestis už darželį

Atsiskaitymas internetu:

Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis”

Įstaigos kodas: 191789161

Sąskaita: LT134010040200090099

AB DNB bankas

Banko kodas: 40100

Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

MAITINIMO ORGANIZAVIMO GARGŽDŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „GINTARĖLIS” TVARKOS APRAŠAS

2019 maitinimo tvarka

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APRAŠAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

T11-113_1

Skip to content