Menu Close

Nuorodos

Lietuvos Respublikos Prezidentas   www.president.lt

Lietuvos Respublikos Seimas    www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  www.lrvk.lt

Švietimo ir mokslo ministerija   www.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras   www.upc.smm.lt

Klaipėdos rajono švietimo centras  www.krsc.lt

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas  www.tsi.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė   www.klaipedos-r.lt

Asociacija „Sveikatos želmenėliai”    www.szelmeneliai.lt

Laikraštis „Dialogas”   www.dialogas.com

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.266043

Skip to content