Menu Close

APSKRITOJO STALO DISKUSIJA

Vasario 19 dieną įstaigos tėvai buvo pakviesti į diskusiją „Įtraukiojo ugdymo vizijos ir praktikos“ kartu su lektore, savanore, daugiavaike mama, auginančia du vaikus su negalia Sanna Karosas. Aptarėme, kaip įstaigoje įgyvendinami įtraukiojo ugdymo principai, pasidžiaugėme švietimo pagalbos specialistų komandiniu darbu, tarpininkavimu su mokytojais ir tėvais, ugdymo metodų ir ugdymo(si) priemonių įvairove. Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė R. Ignatjevienė apibendrino tėvų atliktos anketinės apklausos  „Įtraukiojo ugdymo keliami iššūkiai bendruomenei“ duomenis. Pastebėjome besikeičiantį tėvų požiūrį į įtraukųjį ugdymą, mažėjančią tėvų priešpriešą, tačiau išgirdome ir nerimo dėl įtraukiojo ugdymo.  Tikimės, kad besąlyginė meilė, dėmesys kiekvienam vaikui ir betarpiškas bendradarbiavimas padės įveikti visus kylančius iššūkius ateityje.  Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams.

 

Skip to content