Menu Close

Darbo pasiūlymas

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GINTARĖLIS“ SKELBIA  ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 1. Darbo krūvis – 0,5 etato;
 2. Darbo sutartis – neterminuota;
 3. Darbo pobūdis:
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui problemas ir poreikius
 • Nuolat bendradarbiauja su mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų
 • Konsultuoja ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais
 • Dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, Vaiko gerovės komisijos veikloje sprendžiant krizinius atvejus darželyje
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus
 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
 • įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis
 • Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą
 • Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas, projektus
 1. Pretendentas privalo pateikti:
 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas
 • Gyvenimo aprašymą
 1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis
 2. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami nuo 2023-12-01  iki 2023-12-14, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, Melioratorių g. 16, Gargždai.
 3. Mokamas atlyginimas nuo 820 eur, neatskaičius mokesčių.

Informacija teikiama: tel. (8 46) 45 22 74, el. p. gargzdugintarelis@gmail.com

 

Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.

Skip to content