Menu Close

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko gebėjimų ugdymas per įvairiapusę veiklą“

                 Jau kelerius metus tęsiasi glaudus bendradarbiavimas tarp Kauno rajono ir Klaipėdos rajono švietimo įstaigų. Kauno rajono švietimo centro metodininkės Rasos Sasnauskienės iniciatyva Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai balandžio 27 dieną dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko gebėjimų ugdymas per įvairiapusę veiklą“, vykusioje Gargždų l/d „Gintarėlis“. Joje savo išbandytomis idėjomis ir sėkminga patirtimi dalinosi ikimokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo mokytojos. Gargždų l/d ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Šilgalienė pristatė pusmetį vykdyto etnoprojekto „Senovinių daiktų istorijos“ veiklas ir etnoelementų integravimą į ugdomąją veiklą. Pranešimą apie „Mąstymo žemėlapių metodo taikymą ikimokykliniame amžiuje“ skaitė Gargždų l/d „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Kleivienė ir Jūratė Petrusevičienė. Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Giedgaudienė ir Sigita Bružienė pristatė lauko erdvių išskirtinumą ir jų panaudojimo galimybes Girionų lopšelyje-darželyje. Šiuolaikinės ir inovatyvios muzikinės veiklos idėjomis, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus, dalinosi meninio ugdymo mokytojos Lina Barkauskienė iš Gargždų l/d „Gintarėlis“, Alina Miliauskaitė iš Gargždų l/d „Saulutė“, Monika Norgėlienė iš Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus, Daiva Paškauskienė iš Gargždų l/d „Ąžuoliukas“. Konferencijos metu pedagogai turėjo galimybę ne tik pasyviai klausytis, bet ir praktiškai išbandyti įvairius mokymo metodus ir priemones. Renginio refleksiją atliko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kuratorė Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė. Pedagogai pasidžiaugė naujais atradimais ir maloniu bendravimu. Atsisveikindami sutarėme ateityje bendradarbiauti ir dalintis naudingos praktikos pavyzdžiais ikimokyklinio ugdymo srityje.

Skip to content